Stand van zaken

ERTMS is een groot en omvangrijk project. Er is de afgelopen jaren al onderzoek gedaan naar ERTMS en er is ervaring opgedaan tijdens een pilot.

Het programma is opgedeeld in verschillende fasen: de verkenningsfase, kwartier maken, de planuitwerkingsfase en de realisatiefase. Het programma bevindt zich momenteel in de planuitwerkingsfase. Meer informatie over de fasen tot nu toe, is te vinden op de pagina ‘Proces tot nu toe’.

Op de pagina Actueel staan nieuwsberichten over de activiteiten en laatste stand van zaken over het programma ERTMS.