Contractmanagement

De werkstroom contractmanagement is verantwoordelijk voor de contracteringstrategie, de voorbereiding van de aanbestedingen en de bijbehorende contractbeheersplannen, waarin wordt omschreven hoe het werk na gunning volgens de contracten kan worden begeleid. De werkstroom is het eerste aanspreekpunt voor de markt m.b.t. contracteringsvraagstukken. Contractmanagent werkt in nauw overleg met bijvoorbeeld Operationele processen en technisch management en Omgevingsmanagement om de contracten vorm te geven, en ook de systeemintegratie in die contracten te borgen.