Initiatieven uit de markt welkom

Het Programma ERTMS staat open voor concrete initiatieven en innovatieve oplossingen voor nog openstaande vraagstukken, zoals: Haalbaarheid Level 2 en GSM-R op grote emplacementen; Inbouw/ombouw van OBU’s (on-board unit) in materieel; Inbouw/vervanging in de infrastructuur.

Aanmelding van een ERTMS-marktinitiatief kan alleen per e-mail bij ERTMSinitiatief@ertms-nl.nl. Het is ook mogelijk om via dit mailadres het volledige protocol op te vragen. Een aanvraag dient de volgende onderdelen te bevatten:

  • Het doel en de meerwaarde van het ERTMS-marktinitiatief en het probleem dat wordt opgelost;
  • Een voorlopige businesscase inclusief risico’s, benodigde investeringen en financieringsconstructies;
  • Een planning waaruit blijkt in welke fase het ERTMS-marktinitiatief zich bevindt op moment van aanmelding en inzicht in de planning voor de verdere ontwikkeling daarvan;
  • Welke inzet verwacht wordt van het Programma ERTMS met betrekking tot de ontwikkeling, investering of intellectueel eigendom;
  • Onderbouwing met voorbeelden, resultaten of ervaringen (uit het buitenland).
0 Files: