Sturen op onze doelen: meten is weten

Met de invoering van ERTMS zetten we in op een verbetering van de veiligheid op het spoor. Naast een verbetering van de veiligheid wordt met de invoering van ERTMS ook het grensoverschrijdende spoorvervoer gemakkelijker. Daarnaast biedt ERTMS potentiële voordelen op het gebied van capaciteit, snelheid en betrouwbaarheid. Om te bepalen in hoeverre onze doelstellingen worden bereikt monitoren we tijdens de planuitwerkings- en realisatiefase de effecten van ERTMS op onze doelstellingen. Daar stellen we een monitoringstool voor op.

De monitoring op doelstellingen vindt plaats op drie niveaus:

  • Op merkbare producten/ diensten zoals aantal treinen en kilometer spoor onder ERTMS (final output);
  • Op merkbare systeemverbeteringen zoals opvolgtijden en punctualiteit (intermediate outcome);
  • Op maatschappelijke effecten zoals reistijdwinst en vertragingsminuten (final outcome).De output van deze monitor wordt gebruikt om continu te checken of we op de goede weg zitten.

Daarnaast kijken we naar effecten van projecten in de wereld om ons heen: welke ontwikkelingen zijn er in beleid en omgeving? Hebben die consequenties voor de beoogde effecten van ERTMS? Als er in die omgeving of in het beleid zaken veranderen, kan dit reden zijn tot bijsturing in de uitwerking van ERTMS.