Zorgvuldige invoering

Voordat het Kabinet de Voorkeursbeslissing heeft genomen, is er al veel onderzoek gedaan. Dit wordt voortgezet in de Planuitwerkingsfase, die tot eind 2018 duurt. In de Planuitwerkingsfase worden de (technische) specificaties uitgewerkt en de aanbestedingstrategie voorbereid. Dit gebeurt in samenwerking met betrokken partijen, zoals vervoerders, reizigersorganisaties, overheden en vakbonden.

ERTMS blijft een systeem in ontwikkeling. Er zijn vraagstukken die om nader onderzoek vragen, zoals het gebruik van ERTMS op drukke stations/emplacementen en de benodigde capaciteit van de draadloze communicatie. Hiervoor voert het Programma ERTMS extra onderzoek uit. Daarnaast wordt er geleerd van het buitenland: ook andere landen, zoals Denemarken, Oostenrijk, België en Zwitserland, voeren ERTMS in.

De invoering van dit Europese veiligheidssysteem vraagt ingrijpende aanpassingen aan treinen, spoor, communicatiesystemen en werkprocessen. Het is van belang dat alle systemen van ERTMS én andere spoorsystemen op elkaar aansluiten om te komen tot een goed functionerend spoorsysteem met ERTMS. Hier is veel aandacht voor. Daarnaast is opleiding van machinisten, treindienstleiders en onderhoudspersoneel een belangrijk onderdeel van het programma.