Aanbesteding- en contracteringstrategie

Het programma ERTMS ontwikkelt een aanbesteding- en contracteringstrategie voor de aanschaf van ERTMS in trein en infrastructuur.  Deze strategie is bedoeld om inzicht te krijgen in en richting te geven aan de beste manier van aanbesteden en contracteren.

Zo zijn we bezig met o.a. een analyse van de markt, wie aanbestedende dienst kan worden, het aantal aanbestedingen, hoe en welke risico’s gedeeld worden en welke contractvormen zullen worden ingezet. Het doel daarvan is een overkoepelende aanbesteding- en contracteringstrategie op te leveren.

De strategie wordt opgesteld  op basis van consultatries, onderzoeken en gesprekken met experts. Binnen het programma ERTMS is onder meer met input van de werkstromen Operationele processen en technisch management (OPTM) en Omgevingsmanagement gebruikt. De aanbesteding- en contracteringstrategie zal daarna de basis zijn bij het opstellen van de aanbestedingsdossiers voor infrastructuur en materieel.

Om tot de aanbesteding- en contracteringstrategie te komen hebben we een aantal onderdelen gedefinieerd die samen tot de overkoepelende strategie moeten leiden. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • Marktanalyse;
  • Aanbestedingservaringen in binnen- en buitenland;
  • Inkoopdoelen;
  • Risico’s;
  • Welke trechters toegepast worden om tot een optimale indeling van de aanbestedingen te komen;
  • Het aantal contracten dat in de markt wordt gezet;
  • Mogelijke contractvormen;
  • Scope van de aanbestedingen.