ERTMS

Het huidige systeem voor beveiliging van het spoor (ATB) functioneert goed, maar veroudert en komt uit een tijd dat er minder treinen reden dan nu. ATB moet in de komende decennia vervangen worden. Het kabinet heeft gekozen om ERTMS in te voeren op internationale lijnen en op grote delen van het spoor op de drukste trajecten. ERTMS (European Rail Traffic Management System) is uitgegroeid tot de internationale standaard voor treinbeveiliging, ook buiten Europa. ERTMS is meer toekomstvast, doordat de mogelijkheden voor doorontwikkeling uitgebreider zijn. ERTMS moet in zowel de spoorweginfrastructuur als de treinen worden ingebouwd.

Het programma ERTMS is een samenwerkingsprogramma tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en NS. Zij werken samen met andere stakeholders aan het uitwerken van de invoeringsplannen voor ERTMS.