Dossier Programmabeslissing

In april 2019 heeft het programma ERTMS het Dossier Programmabeslissing opgeleverd. Dat dossier bestaat uit 41 documenten die de basis zijn voor de Programmabeslissing. Op 17 mei 2019 heeft de Ministerraad, na bestudering van het dossier, ingestemd met de invoering van ERTMS in Nederland (zie nieuwsbericht).
In juni heeft dit kabinetsbesluit de instemming van de Tweede Kamer gekregen.

Dossier Programmabeslissing - Railmap
Dossier Programmabeslissing - achtergronddocumenten deel 1A (S2 - U3)
Dossier Programmabeslissing - achtergronddocumenten deel 1B (U4 - W2)
Dossier Programmabeslissing - achtergronddocumenten deel 1C (W3 - X4.2)

Documentverantwoording: 10 documenten zijn geclassificeerd als vertrouwelijk. In die documenten zijn de privacy- en bedrijfsinformatie geanonimiseerd (zwart gemaakt).

Cookie settings