STM-ATBEG

Achtergrond
Het Programma ERTMS heeft een invoeringsstrategie die gebaseerd is op ERTMS Level 2 only in de infrastructuur. Onderdeel van de strategie is ook dat het materieel als eerste wordt omgebouwd. Dat betekent dat al het huidige en toekomstige in Nederland rijdend materieel langere tijd zowel op ERTMS als op ATB moet kunnen rijden. Treinen met een ERTMS-boordsysteem (de ERTMS computer) hebben dus een Systeemonderdeel nodig dat in feite vertaalt tussen de ATB en de ERTMS apparatuur. Dit is een STM (Specific Transmission Module), die stelt in staat om ook nog op ATB te kunnen rijden (conform PvE-ERTMS-eis-009). De STM-ATB is dus een noodzakelijk element in de Nederlandse invoeringsstrategie.

Het Programma ERTMS  nam in 2015 het besluit om een STM-ATBEG/Vv te ontwikkelen. Deze wordt onder gelijke condities en prijs beschikbaar gesteld aan de markt om te voldoen aan de Europese verplichting:

“De lidstaat dient alles in het werk te stellen om de beschikbaarheid te waarborgen van een externe Specifieke Transmissie Module (STM) voor zijn oudere treinbeveiligingssysteem of -systemen van klasse B.”  

Huidige situatie
U kunt via dit formulier op onze website de procedure starten om de licentie voor de STM ATBEG/Vv aan te schaffen. De certificering van de STM ATBEG/Vv is door de Corona crisis vertraagd. De certificerende instelling (TUV) verwacht de certificaten medio juli uit te reiken, als aan alle criteria is voldaan.  Daarna kan tot verstrekking van de blauwdruk overgegaan worden. Om deze zo snel mogelijk na de uitgifte van de certificaten plaats te laten vinden kan de aankoopprocedure reeds nu door u worden gestart. Ondertekening van de licentieovereenkomst door de programmadirecteur, het versturen van de factuur en het prototype en het digitaal beschikbaar stellen van de blauwdruk volgt dan direct na uitgifte van de certificaten door de certificerende instelling.

Er is reeds een aantal technische documenten beschikbaar, deze vindt u hier.

Licentieovereenkomst beschikbaar voor geïnteresseerde partijen
U kunt zich door middel van dit formulier aanmelden als geïnteresseerde voor het kopen van een licentie voor de STM-ATBEG/Vv. Met het aanmelden gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens bewaren zoals bedoeld en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt na aanmelding de licentieovereenkomst. U wordt vervolgens ook via de email op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Procedure aanschaf licentie voor de STM-ATBEG/Vv 
Via dit formulier kunt u de procedure om de licentie STM ATBEG/Vv aan te schaffen starten.

Het ingevulde formulier wordt door ons verwerkt waarna u binnen vier werkdagen de ingevulde licentieovereenkomst en de EULA van Ricardo ontvangt ter ondertekening. Na ontvangst van de door u ondertekende overeenkomsten, en zodra de certificering van het product is afgerond, ontvangt u de door ProRail ondertekende licentieovereenkomst retour met de factuur. Op dat moment wordt de overdracht van de blauwdruk en het prototype geïnitieerd. De blauwdruk wordt digitaal beschikbaar gesteld via MS Azure Storage, het prototype wordt aangetekend verzonden naar een door u aan te geven adres.

Vragen?
Heeft u vragen over dit bericht of de inhoud van de documenten, stel deze dan via loket.ertms@prorail.nl.  

Op een deel van de gestelde vragen kunnen of mogen we op dit moment echter nog geen antwoord geven omdat een aantal zaken nog volop in ontwikkeling is. Uiteraard streeft het Programma ERTMS ernaar alle relevante informatie zo snel als mogelijk te delen.    

De informatie in dit bericht is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kunnen daaraan geen rechten worden ontleend.

Cookie settings