Marktconsultatie 1

In de periode van maart tot en met oktober 2015 heeft het Programma ERTMS een marktconsultatie in verschillende rondes georganiseerd. Deze marktconsultatie had ten doel om de mogelijkheden en voorkeuren van de markt voor de realisatie van ERTMS in Nederland in kaart te brengen, en daarnaast om antwoord te krijgen op de vragen die binnen het Programma leven. Om dit te realiseren heeft er een serie informatiebijeenkomsten in maart en april plaatsgevonden. Vervolgens is een marktconsultatiedocument opgesteld waarin onder andere de doelstellingen, ideeën omtrent de aanbesteding- en contracteringstrategie, de scope en het tijdspad van het Programma ERTMS werden gepresenteerd1. Tevens werden in dit document de vragen omtrent die onderwerpen die het Programma wilde voorleggen aan de marktpartijen toegelicht. De marktconsultatie is op 12 juni 2015 aangekondigd op TenderNed. Het marktconsultatiedocument is bijgevoegd bij de aankondiging op TenderNed en is toegestuurd aan alle marktpartijen die zich hebben aangemeld voor de startbijeenkomst van 9 juli 2015. In de startbijeenkomst zijn toelichtende presentaties omtrent de inhoud van de marktconsultatie gegeven.

0 Files: