Marktconsultatie 2

Tweede marktconsultatie (materieel)

In mei 2016 is via de website van het programma ERTMS en TenderNed de aankondiging gepubliceerd voor de tweede marktconsultatie van het programma. In deze marktconsultatie werd ingegaan op systeemeisen (GSM-R), prestatie-eisen, design, installatie, onderhoud en implementatie-eisen. Deze tweede marktconsultatie was een belangrijk onderdeel in de voorbereiding voor de implementatie van ERTMS. Het algemene beeld van het programma over deze marktconsultatie was positief. Alle relevante marktpartijen hebben inhoudelijk schriftelijk respons gegeven op vragen vanuit het programma. Vervolgens zijn met een geselecteerd aantal partijen verdiepende gesprekken gevoerd. Hieronder treft u alle relevante documenten over deze marktconsultatie.

Close overlay

Download link

0 Files: