Marktconsultatie 5

Vijfde marktconsultatie (infrastructuurbeveiligingssysteem)

Het Programma vraagt in de vijfde marktconsultatie aan marktpartijen feedback te geven op  delen van het Programma van Eisen voor het ERTMS infrastructuurbeveiligingssysteem. Het betreft hier met name aspecten omtrent de begrijpbaarheid (understandability) en de maakbaarheid  (feasibility) van dit Programma van Eisen. Ook wordt aan marktpartijen gevraagd om suggesties voor verbetering (ideas for improvement). Op deze wijze wil het programma komen tot een gezamenlijk begrip van dit deel van het Programma van Eisen opdat er een maakbaar Programma van Eisen ontstaat en de doorlooptijd van de aanbestedingen voor infrastructuur verkort kunnen worden.

0 Files: