Derde Marktconsultatie

29-11-2016 289 keer bekeken

Het Programma ERTMS gaat in december as. over tot de derde marktconsultatie ERTMS. Deze marktconsultatie volgt op de marktconsultaties ERTMS die in de tweede helft van 2015 en in 2016 zijn gehouden.

Deze marktconsultatie gaat over de nadere invulling van de overkoepelende systeemintegratie. Tevens willen wij een beter beeld krijgen hoe we de koppeling tussen de erkende ingenieursbureaus bij infrastructuur en leveranciers in de aanbesteding- en contracteringstrategie (ACS) kunnen vormgeven mede met het oog de schaarse capaciteit van erkende ingenieurs.

Het Programma vraagt inhoudelijk deskundige marktpartijen hun visie te geven op deze onderwerpen middels een aantal vragen. De reacties kunnen worden gebruikt ter toetsing of ter onderbouwing bij de afwegingen op deze onderwerpen. Daarnaast geeft het Programma partijen zelf de mogelijkheid onderwerpen aan te dragen.

Uitgangspunt voor deze onderwerpen is de versie van de ACS die op 29 april 2016 is gepubliceerd.

Aankondiging derde marktconsultatie ERTMS