STM-ATBEG

Achtergrond
Het Programma ERTMS heeft een invoeringsstrategie die gebaseerd is op ERTMS Level 2 only in de infrastructuur. Onderdeel van de strategie is ook dat het materieel als eerste wordt omgebouwd. Dat betekent dat al het huidige en toekomstige in Nederland rijdend materieel langere tijd, zowel op ERTMS als op ATB moet kunnen rijden. Treinen met een ERTMS-boordsysteem (de ERTMS computer) hebben dus een STM (Specific Transmission Module) nodig om op ATB te kunnen rijden [conform PvE-ERTMS-eis-009]. De STM-ATB is dus een noodzakelijk element in de Nederlandse invoeringsstrategie. 

Het Programma ERTMS  nam in 2015 het besluit om een STM-ATBEG/Vv te ontwikkelen. Deze wordt onder gelijke condities en prijs beschikbaar gesteld aan de markt om te voldoen aan de Europese verplichting: “De lidstaat dient alles in het werk te stellen om de beschikbaarheid te waarborgen van een externe Specifieke Transmissie Module (STM) voor zijn oudere treinbeveiligingssysteem of -systemen van klasse B.”  

Huidige situatie
Het ontwikkelproject STM-ATBEG/Vv bevindt zich in de laatste fase. Het gehele ontwerp is gereed en het product functioneert conform eisen. Ten behoeve van de certificering wordt de laatste bewijsvoering in de komende tijd geleverd aan de ISA (Independent Safety Assessor), DeBo (Designated Body) en NoBo (Notified Body). Het ontwikkeldossier en de software worden gereedgemaakt voor overdracht. Naar verwachting wordt het gecertificeerde product conform planning in Q2 opgeleverd.  

Er is reeds een aantal technische documenten beschikbaar, deze vindt u hier.  

Licentieovereenkomst beschikbaar voor geïnteresseerde partijen
U kunt zich door middel van dit formulier aanmelden als geïnteresseerde voor het kopen van een licentie voor de STM-ATBEG/Vv. Met het aanmelden gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens bewaren zoals bedoeld en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt na aanmelding de licentieovereenkomst. Naar verwachting vinden er alleen nog wijzigingen plaats in bijlage 1 naar aanleiding van het voltooien van het certificeringsproces en worden de bedragen nog ingevuld bij paragraaf 5.1 (vergoeding) en 7.3 (maximale aansprakelijkheid). U wordt vervolgens ook via de email op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 

Aanschaf licentie voor de STM-ATBEG/Vv
Zodra de STM-ATBEG/Vv beschikbaar is, publiceren wij een formulier op deze pagina waarmee u zich kunt aanmelden als koper van de licentie voor de STM-ATBEG/Vv.  

Benodigde gegevens in dit formulier zijn: 

  • Contactgegevens (Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, email, telefoonnummer)
  • Naam gemachtigde (voornaam en achternaam van persoon die namens uw organisatie de overeenkomsten gaat tekenen)
  • Facturatie gegevens (Inkoopnummer, factuur t.a.v., email voor factuur, adresgegevens) 
  • Contactgegevens voor publicatie (Naam of afdelingsnaam, e-mail (naast bedrijfsnaam))
  • IP-adres dat gebruikt gaat worden voor het downloaden van de blauwdruk

Het ingevulde formulier wordt door ons verwerkt waarna u binnen vier werkdagen de ingevulde licentieovereenkomst en de EULA van Ricardo ontvangt ter ondertekening. Binnen twee weken nadat wij de ondertekende overeenkomsten en een bewijs van tekenbevoegdheid van u hebben ontvangen, ontvangt u de door ProRail ondertekende licentieovereenkomst retour. U ontvangt dan ook de factuur. Op dat moment wordt de overdracht van de blauwdruk en het prototype geïnitieerd. De blauwdruk wordt digitaal beschikbaar gesteld via MS Azure Storage, het prototype wordt aangetekend verzonden naar een door u aan te geven adres. 

Vragen?
Heeft u vragen over dit bericht of de inhoud van de documenten, stel deze dan via loket.ertms@prorail.nl.  

Op een deel van de gestelde vragen kunnen of mogen we op dit moment echter nog geen antwoord geven omdat een aantal zaken nog volop in ontwikkeling is. Uiteraard streeft het Programma ERTMS ernaar alle relevante informatie zo snel als mogelijk te delen.    

De informatie in dit bericht is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kunnen daaraan geen rechten worden ontleend.

Cookie settings